features Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Pegawai Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

16 Jun

33

Nama            

Agama

Jabatan/Gol

Pendidikan

Riwayat Pekerjaan

 

 

 

 

:

:

:

:

:

 

 

 

 

Sri Rejeki  

Islam

Kasubag Kepegawaian dan Ortala / IIIc

SMA

CPNS PN Pati

PNS PN Pati

Jurusita Pengganti PN Pati

Kasubag Umum PN Pati

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Pati